Uwaga!
Zmiana adresu Dziennika Internetowego.
Administratora prosimy o zmianę linku na stronie internetowej szkoły na:
https://www.dziennik.adalex.pl/zssahryn

Brak połączenia z bazą danych